Penzion RUSALKA - orientacni mapka CR

Penzion RUSALKA
Dolní Malá Úpa 45
542 27, Malá Úpa

Provozovatel Jiří Winter
Dolní Malá Úpa 21
542 27, Malá Úpa
Evidován v Živnostenském rejstříku pod IČ 674 70 955.

Prosíme klienty, aby nás kontaktovali e-mailem, děkujeme.

Tel./fax: +420 499 329 150
Mobil: +420 608 830 460
E-mail: jiriwinter@email.czObec Malá Úpa v současnosti

Obec Malá Úpa je vysokohorským sportovním a turistickým střediskem východních Krkonoš. Byla založena dřevaři v 16. století. V roce 1609 musela komise kutnohorských dolů těžbu dřeva v Krkonoších zastavit, protože většina porostů byla vymýcena. Z části dřevařů se tak staly osadníci jejichž hlavní činností a obživou byl chov hovězího dobytka a koz. Dalším vžitým zdrojem obživy bylo v Malé Úpě pašování. Důležitou událostí byla pro zdejší obyvatele návštěva císaře Josefa II. v r.1779, který dal podnět ke stavbě krásného horského kostelíka sv. Petra a Pavla v Dolní Malé Úpě. Tento kostel je v dnešní době nejvýše položeným kostelem v České republice. K rozvoji turistiky a pohostinství došlo až po první světové válce.

I nadále si však udržovala výrazně zemědělský ráz, čímž se lišila od sousední Velké Úpy a Pece pod Sněžkou, kde bylo mnoho chalup přestavěno na penziony. Proto si uchovala až do dnešních dnů původní ráz ryze horské osady s typickými boudami a chalupami lidové architektury, rozptýlenými po horských svazích.

Malá Úpa je samostatná obec a má výrazně rekreační charakter. Svědčí o tom skutečnost, že zde dnes trvale žije kolem 100 obyvatel a z celkového počtu cca 220 objektů s cca 2200 lůžky jich 90% slouží výhradně rekreačním účelům.

Můžeme ji rozdělit do tří na sebe navazujících částí: Horní Malou Úpu - Pomezní boudy, Dolní Malou Úpu - U kostela a Dolní Malou Úpu - Spálený Mlýn.

Penzion Rusalka - Obec Malá Úpa v současnosti Penzion Rusalka - Obec Malá Úpa v současnosti Penzion Rusalka - Obec Malá Úpa v současnosti Penzion Rusalka - Obec Malá Úpa v současnosti

Horní Malá Úpa - Pomezní boudy

Nejsevernější části střediska, v sedle mezi Smrčinnou strání a Pomezním hřebenem v nadmořské výšce 1.050 m leží správní a turistické centrum obce. Zde naleznete řadu zařízení cestovního ruchu, restaurace, obchody, obecní úřad, poštu, konečnou zastávku autobusu, dvě odstavná parkoviště, několik menších lyžařských vleků, upravovanou běžeckou stopu a především hraniční přechod do Polska. Tento přechod je otevřen 24 hodin denně slouží pro pěší turistiku a osobním automobilům. Díky tomuto přechodu se mnohým zahraničním turistům zkrátila cesta na Malou Úpu a pěším turistům umožňuje zajímavý pohled na Krkonoše i z druhé strany. Zároveň je toto centrum důležitým bodem na trase putování po krkonošských hřebenech. Především jako výchozí místo vysokohorské túry na nejvyšší horu obce a zároveň nejvyšší horu České republiky Sněžky 1.602 m.

Dolní Malá Úpa - U kostela

Jak sám název napovídá, dominantou této části obce je pozdně barokní dřevěný kostelík sv. Petra a Pavla postavený v letech 1788-1789 a nachází se na křižovatce cest mezi Pomezním hřebenem a Kraví horou. Již výše jsme se zmínili, že je jedním z nejvýše položených kostelů v ČR. V roce 1806 vyhořel a posléze byl obnoven. Poblíž naleznete původní hřbitov, bývalou školu z r. 1797 a sochu sv. Jana Nepomuckého z r.1859. I zde najdete několik restauračních zařízení, pensionů i soukromých původních horských chalup. Pro zimní turistiku je zde k dispozici lyžařský areál s několika vleky, který v současné době disponuje nejdelší sjezdovkou na Malé Úpě cca 1km dlouhou. I odtud se otevírají nádherné výhledy na horské panorama.

Dolní Malá Úpa - Spálený Mlýn

Jižní část obce, kde stával Mohornův mlýn, ve kterém se v r.1779 při své cestě ubytoval Josef II. doprovázen generálem Laudonem. Později tento mlýn vyhořel a od té doby je toto místo známo jako Spálený mlýn. I zde najdete řadu klidných penzionů, hotelů a udržovaných chalup, restaurace a odstavné parkoviště. Spálený mlýn je vhodným výchozím místem i cílem turistických túr.

Celá oblast Horní a Dolní Malé Úpy je součástí Krkonošského národního parku a návštěvníci se musí řídit jeho návštěvním řádem i místními vyhláškami a ustanoveními. Celá severozápadní část Horní Malé Úpy, především oblast Lvího dolu, je součástí státní přírodní rezervace Prameny Úpy, kde platí zvláště přísná opatření pro ochranu přírody. Jedině jejich dodržování napomůže uchovat výjimečné přírodní hodnoty i příštím generacím.